Suomen Ulosottoylitarkastajat ja -tarkastajat ry
 Finlands Utsökningsöverinspektörer och -inspektörer rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
    | Ulosoton aluejako | Galleria  
     Siirry jäsensivuille !   
 
 
 


Edunvalvontaa jo vuodesta 1929 . . .

SUY:n perustamisen alustavat keskustelut käytiin Tampereella keväällä 1929 ja yhdistyksen varsinainen ensimmäinen kokous oli 09.06.1929 Helsingissä.

Yhdistyksen jäsenet olivat silloin kaupunkien ulosottovirastoissa työskenteleviä ulosottoapulaisia. Henkilöstön yhteenliittymisen tarkoituksena oli työ-, virka- ja yleensä palvelussuhteen ehtojen parantaminen ja yhtenäistäminen, kun työn- antajina olivat kaupungit.


Ensimmäinen kokous . . .>> Kuva kokouksesta

"Kun yksilön asema yhteiskunnassa on turvaton, niin sillon se ryhtyy hakemaan turvaa joukkotoiminnasta. Näin ovat maamme ulosottoapulaisetkin tuumineet taistellessaan leipänsä puolesta ylivoimaisen tuntuisia vaikeuksia vastaan ja mitä voisi saada aikaan, jos olisi oma ammattiyhdistys, joka ajaisi asioita joukkovoimalla."

Näillä sanoilla alkaa yhdistyksemme ensimmäinen toimintakertomus 09.06.1929 alkavalla toimikaudella.


Liitto

Suomen Ulosottoylitarkastajat ja -tarkastajat ry
(ent. Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry)
(ent. Suomen ulosottoapulaisten yhdistys ry)
eli SUY ry hoitaa jäsenistönsä edunvalvontaa nykyisin
JHL ry:n - Julkisten ja hyvinvointialojen liiton välityksellä.
Liitolla on neuvotteluoikeudet ulosoton henkilöstön sopimusten tekoon.

Ennen . . . ja nyt

Lähes 50 vuotta yhdistys teki itsenäisesti edunvalvonta työtä availlen ovia ja luoden neuvottelu yhteyksiä moneen suuntaan. Sitten liittoon kuulumisen tultua tarpeelliseksi, edunvalvonnassa suoritettiin yhdistyksessä jäsenäänestys ja valituksi tuli silloinen VTVL, joka monen nimenmuutoksen jälkeen jäsenistön keskuudessa tunnettiin Valtion ja erityispalvelujen liitto, VAL ry:nä. SUY oli yksi liiton suurimmista osastoista.
VAL kuitenkin lopetettiin vuoden 2005 lopulla ja toiminta sulautettiin uuteen KTV:n ja VTY:n kanssa perustettuun JHL:ään, Julkisten ja hyvinvointialojen liittoon.
JHL on julkisella ja yksityisellä hyvinvointipalvelusektorilla työskentelevien ammattiliitto.

Nykyisin Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry kuuluu Julkisten ja hyvinvointialojen liittoon ja yhdistyksemme puheenjohtaja on JHL:n hallituksen jäsen.

Yhdistyksessä on jäseninä vain kihlakunnanulosottomiehen tehtäviä suorittavia virkamiehiä, joten edunvalvontatyön tavoite on kaikille sama, ilman sisäisiä ryhmien eturistiriitoja.
Keskusjärjestötasoisten sopimusten pohjalta liitolla on tarkentavan virkaehto- sopimuksen suora neuvottelu- ja sopimusoikeus oikeusministeriön hallinnon alalla.

Koska yhdistys on maanlaajuinen ja jäsenistöä on ympäri Suomea, tulee tiedottamiseen kiinnittää erityisesti huomiota. Pääasiallinen tiedottaminen, luottamusmiesten, hallituksen ja jäsenistön välillä tapahtuukin nykyisin sähköpostin välityksellä. Lisäksi yhdistyksellä on 2-3 kertaa vuodessa ilmestyvä Karhuset -lehti, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita, julkaistaan kokous- ja opintopäiväkutsuja sekä jäsenistön omia artikkeleita ja miltei kaikki sama on aina luettavissa myös näiltä yhdistyksen nettisivuilta.
Liitto (JHL) puolestaan lähettä kaikille jäsenilleen Motiivi-lehden, jossa käsitellään laajemmalti ammattiyhdistysasiaa. Ay-aktiivit saavat muutaman kerran vuodessa Aktiivii-lehden, jossa on tärkeää tietoa luottamusmiehille. JHL:n nettisivuilta löytyy myös runsaasti lisää tietoa koko liiton toiminnasta.


Sivun alkuun

 
JHL ry: jäsenyhdistys nro 654Ajankohtaista:

Kevätkokous 2024 Tampereella
OM ajankohtaispäivät
Puheenjohtajan tervehdys
Hallitus 2024-2025
Luottamusmiehet 2024-2025
Lissabon 15.-19.4.2024 Portugal
Vanhat Karhut kts. "Ajankohtaista"
JHL jäsenten lomaedut


● Vanhemmat tiedotteet arkistossaPäivitetty 12.03.2024● Tietosuojaseloste ●
LIITY JÄSENEKSI !

Tarkemmat tiedot runsaista
jäseneduista JHL:n sivuilla


Liittymislomake

JÄSENYYS KANNATTAA AINA !
Blogissa

Täytäntöönpanijan
 mietteitä


 Ura-lokikirja

 
© Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry