Suomen Ulosottoylitarkastajat ja -tarkastajat ry
 Finlands Utsökningsöverinspektörer och -inspektörer rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Koulutus
 

Kihlakunnanulosottomiehen viranhoitoon kuuluu hyvin moninaisten ja vaativien täytäntöönpanotehtävien suorittaminen. Menestyksellinen viranhoito edellyttää tekijältä ulosottolainsäädännön tuntemusta sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Ammatillista koulutusta, josta saisi valmiudet suoraan kihlakunnan- ulosottomiehen viranhoitoon ei ole ainakaan toistaiseksi olemassa.
Tällä hetkellä virkaan vaaditaan varanotaarin tai opistotason tutkinto.

 
 
Suomen Kihlakunnanulosottomiesten yhdistys (ent. Suomen ulosottoapulaisten yhdistys) on koko toimintansa ajan pitänyt ensisijaisen tärkeänä jäsenistönsä osaamisen parantamista, mm kuulemalla alan asiantuntijoita, ensin hankkimalla lausuntoja ja sittemmin 50-luvulta alkaen hankkimalla heitä luennoimaan opintopäiville, joilla ulosottolain ja ulosoton käytännön asiantuntijat mm työelämän psykoligit ja professorit ovat luennoineet.
Yhdistyksen tavoitteena on ollut myös yhtenäisen ulosottokäytännön luominen koko maahan.

 
JHL järjestää jäsenilleen monipuolista koulutusta, joka perehdyttää ammatti- yhdistystoimintaan, vahvistaa ammatillista osaamista, perehdyttää työpaikan luottamustehtäviin, auttaa kehittämään työyhteisöjä ja syventää tietoja oman alan työehtosopimuksista ja työlainsäädännöstä.

Liiton koulutuskalenteri on koko järjestökentän monipuolisin. Kursseille on helppo hakeutua ja ne ovat pääsääntöisesti maksuttomia, kulut korvataan ovelta...ovelle.

Lisäksi yhdistys kannustaa jäseniään hakeutumaan liiton kursseille maksamalla 12,00 euron suuruista päivärahaa kurssipäiviltä, ei kuitenkaan harrastekursseilta.

Lyhyitä pari päivää kestäviä kursseja järjestetään myös viikonloppuisin, katso mitä Raaseborg opistolla on tarjolla.